ÚVOD REFERENCE BLOG KONTAKT
Akademie věd ČR
Lektorská činnost v oblasti médií a komunikace v rámci vzdělávacích kurzů Sdružení moravských pracovišť Akademie věd České republiky.

ALFE
Kompletní organizační zajištění oslav 100. výročí brněnské slévárny.

Brzobohatý
Tvorba marketingové komunikační strategie, spolupráce při přípravě nových katalogů kancelářského a papírenského zboží, koncepce a tvorba textů tištěných a elektronických zpravodajů, PF.

CAL, Itálie
Spolupráce na publicitě konsorcia hotelů severoitalského letoviska Lignano Sabbiadoro v letech 2006 a 2007. Komplexní zajištění workshopů a tiskových konferencí v Praze, Brně, Bratislavě, Nitře a Košicích, tvorba tiskových materiálů v češtině a slovenštině, vkládaní letáků do deníků v ČR a SR, organizační zajištění infostánků v centrech měst, rozhlasová soutěž.

Centrum jazykového vzdělávání MU Brno
PR spolupráce v rámci projektu COMPACT, tvorba tištěného zpravodaje, příprava a moderování projektové konference.

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (dnes HR forum)
Tvorba PR textů, konzultace.

Česká televize
Pravidelná novinářská, moderátorská a editorská činnost v regionálním zpravodajství a publicistice (1989 – 1994), scénáristika a režie zejména dokumentárních pořadů (např. Blanka Matragi – kouzelnice z Bejrútu, Jánuš Kubíček, Kdo je … G.J.Kamel, Kuchařská pohotovost aj.). Spolupráce při historicky prvním ranním vysílání České televize ve spolupráci s Veletrhy Brno na začátku 90. let.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Vedení centrály Moravské asociace podnikatelek a manažerek, PR spolupráce v letech 2002-2012, zajištění publicity projektu Asistenční centra na podporu podnikání žen včetně mezinárodní spolupráce (ČR, Irsko, Španělsko), organizace a moderování konferencí, tvorba několikajazyčných PR materiálů, školení a workshopy, poradenství a konzultace, zejména v oblasti PR, médií a komunikace, spolupráce při organizaci sedmi konferencí Žena-tvůrčí osobnost třetího tisíciletí (2002 až 2012 – Praha, Brno, Bratislava, New York, Keňa a Zanzibar, Benátky).

Český rozhlas (studio Brno, ČRo 1 Radiožurnál, ČRo2 Praha, dnes Dvojka)
Pravidelná novinářská, moderátorská a editorská činnost ve zpravodajství a publicistice (1994 – 1998), občasná spolupráce s ČRo Brno (1998 – dosud).

Český svaz moderní gymnastiky
Tvorba marketingové komunikační strategie, komplexní PR, spolupráce na PR akcích, např. anketě Osobnosti moderní gymnastiky 2008 nebo fotosoutěže Zachyťte krásu pohybu při Grand Prix Brno 2008, 2009, oslava 60 let moderní gymnastiky, příprava kampaně Stuhová víla 2016.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Dvouletá spolupráce s vedením fakulty v oblasti PR a komunikace v letech 2014-2015, příprava kampaně ke 20. výročí fakulty, inovace fakultního časopisu, příprava netradičního zasedání Vědecké rady v roce 2015 a dalších akcí, lektorská činnost.

Flexibuild
Tvorba marketingové komunikační strategie, spolupráce na PR aktivitách společnosti, např. na tvorbě webových stránek, letáků, reklamních panelů, tvorba tiskových zpráv.

Galerie Vaňkovka
Koncept výstavy CZ.KOMIKS, PR, řízení projektu a organizační spolupráce v letech 2014 a 2016. PR články u příležitosti 10. výročí Galerie Vaňkovka a při dalších příležitostech (speciální noviny, magazín Galerie Vaňkovka).

Get Clients, Bratislava
Lektorská činnost v rámci vzdělávacích programů pro slovenské neziskové organizace.

Hotely Al Ponte & Marco Polo, Lignano, Itálie
Marketingová spolupráce při propagaci italských hotelů na českém a slovenském trhu, vytvoření několikajazyčné brožury.

Jana Musilová
Tvorba písňových textů na CD Život je báječný, Hledání a Vzdálená přání, marketingová a organizační spolupráce při uvedení CD Život je báječný.

Jiří Šindar
Namlouvání komentářů dokumentárních a komerčních pořadů včetně reportáží do televizního pořadu Toulavá kamera.

K-net Technical International Group
Tvorba marketingové komunikační strategie, spolupráce na PR aktivitách společnosti, např. na tvorbě webových stránek, letáků, firemního časopisu, organizační spolupráce na pořádání zákaznických a firemních dnů a dalších akcí.

KHK
Mezinárodní konference o zdravotnictví a incentivní turistice v Luhačovicích nebo Zámecký jarmark ve Zlíně.

Kraj Friuli Venezia Giulia
Spolupráce při zajištění publicity italského kraje v rámci prezentace kraje na veletrhu GO v Brně v roce 2005. Moderování tiskové konference, příprava tiskových materiálů, organizační spolupráce na setkání s významnými osobnostmi kraje a hosty veletrhu pro cca 100 osob. Spolupráce při prezentační akci kraje v brněnském hotelu Barcelo v roce 2013.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Poradenství a konzultace, zejména v oblasti PR, médií a komunikace od roku 2004. Tvorba tiskových zpráv a článků, publikací, moderování konferencí a dalších akcí, v letech 2015-2016, např. Mezinárodní konference o zdravotnictví a incentivní turistice v Luhačovicích nebo Zámecký jarmark ve Zlíně.

ICMPD
Lektorská činnost v anglickém a ruském jazyce v rámci Traning of Trainers kurzů pro mezinárodní organizaci se sídlem ve Vídni v letech 2010-1012 v Arménii, Gruzii, Moldávii, Kazachstánu, Tádžikistánu a na Ukrajině.

Lexik
Tvorba e-learningového kurzu a lektorská činnost pro vzdělávací a komunitní centrum v Roztokách u Prahy.

MannHummel
Několikajazyčná rozhlasová reklama pro komerční stanici.

Městský úřad Nové Město na Moravě
Koncepce, řízení a PR projektu Setkání Nových Měst Evropy, novinářská spolupráce v rámci organizace Mistrovství světa v biatlonu v roce.

MINERVA 21
Spolupráce při tvorbě konceptu a vzniku spolku, zajištění PR aktivit, tvorba webových stránek, příprava, organizace a moderování konference v Parlamentu ČR, organizace klubových aktivit v Brně a další.

Regionální hospodářská komora Brno
Spolupráce na tvorbě nového vizuálního stylu RHK Brno, PR aktivity, lektorská činnost. Poradenství a konzultace, zejména v oblasti PR, médií a komunikace.

Rotary klub Brno City
Návrhy a realizace dobročinných aktivit v ČR i zahraničí od roku 2000 dosud, organizační zajištění projektů, např. povodňové koncerty, počítače pro Zanzibar, moderování konferencí a workshopů na společenská témata (Jak se žije cizincům v Brně, Budoucnost strojové civilizace), tvorba a realizace soutěže CZ.KOMIKS pro talentované studenty českých a slovenských vysokých škol od roku 2011, PR a články do časopisu Good News.

Rustika
Spolupráce při tvorbě PR materiálů pro konference ČMAPM. Výroba propagačních videí pro společnosti Matoušek (stavebnictví), PLANTaGLOBE (životní prostředí) a LIMES (výroba skleníků).

Santia
Video z odborného workshopu Manažerská inspirace v roce 2016 a video – profil firmy.

Sappada, Itálie
Zajištění publicity italského horského střediska Sappada v ČR a na Slovensku v letech 2007 a 2008. Komplexní zajištění workshopů a tiskových konferencí v Brně a Bratislavě, tvorba webových stránek a letáků v češtině a slovenštině, infocesta do Sappady pro zástupce českých a slovenských cestovních kanceláří a zástupců médií.

Seven Partners
Spolupráce v oblasti médií a komunikace včetně aktivit pro Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, tvorba speciálních e-zpravodajů při účasti Zlínského a Olomouckého kraje na OPEN DAYS v Bruselu v letech 2006 a 2007. Tvorba textů a tiskových materiálů.

SK TART Moravská Slavia
PR pro brněnský klub moderní gymnastiky. Tvorba elektronických bulletinů, scénáristická a režijní spolupráce při GALA SHOW v rámci Grand Prix (od roku 2005 dosud), organizační spolupráce při setkáních s partnery klubu aj.

Veletrhy Brno
Pravidelná spolupráce s tiskovým střediskem BVV při veletrzích GO a REGIONTOUR, STYL a KABO, MSV, TECHAGRO a dalších veletrzích a výstavách.

Veterina u ZOO
Poradenství v oblasti komunikace a nového vizuálního stylu brněnské veterinární ordinace.

Vzdělávací konferenční centrum MŠ v Telči
Konzultantská a lektorská činnost v rámci kurzů organizovaných školícím centrem pro školské pracovníky, zástupce státní správy a samosprávy a management firem, zejména se zaměřením na PR, média a komunikaci.


© 2009 - 2016 KESWICK PARTNERS COMMUNICATION, all rights reserved / Design: BARBARADESIGN.CZ / Code: HORAK.CX